زیست گیاهی (از سری زیست همراه)[مجموعه کتاب های لقمه]

مولف:
محمد حمیدی (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
زیست گیاهی (از سری زیست همراه) [مجموعه کتاب های لقمه] عنوان کتابی است از محمد حمیدی که در 276 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیاه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد حمیدی، کتاب‌های بانک تست زیست شناسی جامع کنکور(مهر و ماه نو)، زیست شناسی جامع کنکور(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.