تصاویر و مفاهیم شیمی (دوم، سوم و چهارم دبیرستان)[مجموعه کتابهای لقمه]

گروه مولفان:
مهدی صالحی راد (نویسنده) | محمدحسین انوشه (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
تصاویر و مفاهیم شیمی (دوم، سوم و چهارم دبیرستان) [مجموعه کتابهای لقمه] عنوان کتابی است از محمدحسین انوشه که در 220 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین انوشه، کتاب‌های اسیدها و بازها + PH و مسائل آن(مهر و ماه نو)، مسائل شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، سی صد و شصت درجه ی شیمی 4(مهر و ماه نو)، استراتژی شیمی کنکور(مهر و ماه نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.