قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین

گروه مولفان:
سال کریپکی (نویسنده) | حمیدرضا محمدی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
قواعد و زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین عنوان کتابی است از سال کریپکی با ترجمه‌ی حمیدرضا محمدی که در 202 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Wittgenstein on rules and private language: an elementary exposition، 1982.. موضوع اصلی این کتاب Wittgenstein، Ludwig است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سال کریپکی، کتاب‌های ویتگنشتاین(نشر مرکز)، نامگذاری و ضرورت(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.