رباعی های عمر خیام [مجموعه گنج ادب و هنر]

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | سعید سعیدپور (ویراستار) | حمید غبرانژاد (خطاط)

ناشر:
مولف کتاب

درباره کتاب:
رباعی های عمر خیام [مجموعه گنج ادب و هنر] عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 220 صفحه و توسط انتشارات مولف کتاب در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
200,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 5ق