مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال)

مولف:
زهرا قیابکلو (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مبانی فیزیک ساختمان 4 (سرمایش غیر فعال) عنوان کتابی است از زهرا قیابکلو که در 304 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرد سازی و دستگاه های سردکننده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا قیابکلو، کتاب‌های کاربرد پلیمرها در معماری(متالون)، مبانی فیزیک ساختمان(جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مبانی فیزیک ساختمان 1 آکوستیک(جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.