تشریح، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم)

مولف:
سامان منصوری (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
تشریح، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 ویرایش چهارم) عنوان کتابی است از سامان منصوری که در 365 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان ها است. از سامان منصوری، کتاب کودکانه ها و کشتارها(شانی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.