چگونه اسکیس بزنیم (پرسپکتیو یک نقطه ای و دو نقطه ای)

مولف:
حامد مناف پور (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
چگونه اسکیس بزنیم (پرسپکتیو یک نقطه ای و دو نقطه ای) عنوان کتابی است از حامد مناف پور که در 376 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسکیس زدن است. از حامد مناف پور، کتاب مبانی آموزش اسکیس در معماری(پژوهشی نوآوران شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.