سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی

گروه مولفان:
فرنوش عظیمی خبازان (نویسنده) | افسانه عطایی (ویراستار)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی عنوان کتابی است از فرنوش عظیمی خبازان که در 212 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کتابخانه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.