رساله ای در باب اسطوره شناسی های شخصی

مولف:
بهروز عوض پور (نویسنده)

ناشر:
کتاب آرایی ایرانی

درباره کتاب:
رساله ای در باب اسطوره شناسی های شخصی عنوان کتابی است از بهروز عوض پور که در 57 صفحه و توسط انتشارات کتاب آرایی ایرانی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فراتجدد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز عوض پور، کتاب‌های نظریه هنر معاصر(موسسه انتشارات نگاه)، درآمدی بر نظریه های هنر(موغام)، اسطوره شناسی هنر(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، شکل، کلمه، رنگ(موغام)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.