راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز (همراه با خلاصه درس)

گروه مولفان:
ابراهیم صالح آبادی (نویسنده) | مهرداد هدایتی (نویسنده) | جلیل ابریشمی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
راهنمای حل مسائل هیدرولیک کانال های باز (همراه با خلاصه درس) عنوان کتابی است از ابراهیم صالح آبادی که در 181 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هیدرولیک است. از ابراهیم صالح آبادی، کتاب منطق جامعه شناسان سیاسی ایران(کویر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.