تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی

گروه مولفان:
یوسف حسن پور (نویسنده) | بیتا نوروزی (نویسنده) | حمیدرضا محبی (نویسنده) | سید عبدالمحمد رضائی (نویسنده)

ناشر:
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

درباره کتاب:
تخمین و تحلیل تجارت مکملی ایران با کشورهای واقع در آسیای جنوب غربی عنوان کتابی است از حمیدرضا محبی که در 156 صفحه و توسط انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حمیدرضا محبی، کتاب هتل مامان(آموت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.