درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه

گروه مولفان:
علی دارابی (نویسنده) | مسعود مطلبی (ویراستار)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
درآمدی بر جامعه شناسی ارتباطات، فرهنگ و رسانه عنوان کتابی است از علی دارابی که در 470 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی دارابی، کتاب‌های جامعه شناسی انتخاب یازدهم(همشهری)، درآمدی بر تحلیل کیفی داده(شرکت نشر نقد افکار)، جریان شناسی سیاسی در ایران(سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.