گردشگری طبیعت (معیارهای توسعه و طراحی)

گروه مولفان:
افشین دانه کار (نویسنده) | بیت الله محمودی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
گردشگری طبیعت (معیارهای توسعه و طراحی) عنوان کتابی است از افشین دانه کار که در 296 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گردشگری زیست محیطی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.