مدیریت دانش (رویکردی نوین در مدیریت پروژه)

گروه مولفان:
پیمان اخوان (نویسنده) | محمدرضا زاهدی (نویسنده) | اکبر رحیمی (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی، واحد تهران

درباره کتاب:
مدیریت دانش (رویکردی نوین در مدیریت پروژه) عنوان کتابی است از پیمان اخوان که در 384 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مدیریت دانش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیمان اخوان، کتاب‌های عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش(آتی نگر)، مدیریت دانش(رسا)، مدیریت دانش(آتی نگر)، مدیریت دانش(دانشگاه صنعتی مالک اشتر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان