فیلسوفان هیتلر [None]

گروه مولفان:
ایوان شرت (نویسنده) | حسین کاظمی یزدی (مترجم)

ناشر:
کتاب رایزن

درباره کتاب:
فیلسوفان هیتلر عنوان کتابی است از ایوان شرت با ترجمه‌ی حسین کاظمی یزدی که در 320 صفحه و توسط انتشارات کتاب رایزن در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hitler's philosophers. موضوع اصلی این کتاب Hitler، Adolf است. از ایوان شرت، کتاب فلسفه ی علوم اجتماعی قاره ای(نشر نی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.