گویش تودشک

مولف:
همادخت همایون (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
گویش تودشک عنوان کتابی است از همادخت همایون که در 326 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان های ایرانی است. از همادخت همایون، کتاب واژه نامه زبان شناسی و علوم وابسته.(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.