دستور و نگارش انگلیسی (1و2) (English language grammar for college students)

مولف:
بهروز عزب دفتری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
دستور و نگارش انگلیسی (1و2) (English language grammar for college students) عنوان کتابی است از بهروز عزب دفتری که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهروز عزب دفتری، کتاب‌های حکایات تمثیلی(نیلوفر)، آبگینه بر دوش و باران سنگ(سمیر)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 2(آییژ)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته کشاورزی 1(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,000 تومــان