باستانشناسی و هنر آسیای صغیر (پیش از تاریخ)

مولف:
بهمن فیروزمندی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
باستانشناسی و هنر آسیای صغیر (پیش از تاریخ) عنوان کتابی است از بهمن فیروزمندی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر آسیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهمن فیروزمندی، کتاب‌های تاریخ و تمدن کاسی ها در بابل(مارلیک)، باستانشناسی و هنر دوران تاریخی ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی(مارلیک)، باستان شناسی و هنر آسیای صغیر در دوران تاریخی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.