تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

مولف:
امیر اکبری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام عنوان کتابی است از امیر اکبری که توسط انتشارات سمت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از امیر اکبری، کتاب مدیریت ارتباط با مشتری(بورس (وابسته به شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان