بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان (از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی)

مولف:
محمود جعفری دهقی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بازشناسی منابع و مآخذ تاریخ ایران باستان (از ورود آریاییها تا سقوط امپراتوری ساسانی) عنوان کتابی است از محمود جعفری دهقی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود جعفری دهقی، کتاب‌های ایرانیان در بابل هخامنشی(ققنوس)، مجموعه مقالات نخستین همایش بین المللی زبانها و گویشهای ایرانی(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، راهنمای کتیبه های فارسی میانه(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.