تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان

مولف:
حسین میرجعفری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره تیموریان و ترکمانان عنوان کتابی است از حسین میرجعفری که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.