آب و هواشناسی سینوپتیک ایران

مولف:
محمد سلیقه (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
آب و هواشناسی سینوپتیک ایران عنوان کتابی است از محمد سلیقه که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تغییرات اقلیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.