ژئوپولیتیک

مولف:
عزت الله عزتی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
ژئوپولیتیک عنوان کتابی است از عزت الله عزتی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سیاست جغرافیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزت الله عزتی، کتاب‌های ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم(سمت)، ژئواستراتژی و قرن بیست و یکم(سمت)، جنگ سرد-صلح سرد(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان