حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی)

گروه مولفان:
احمد ابوالوفا (نویسنده) | مصطفی میرمحمدی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
حقوق دیپلماتیک (رهیافت اسلامی) عنوان کتابی است از احمد ابوالوفا با ترجمه‌ی مصطفی میرمحمدی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و روابط بین المللی است. از احمد ابوالوفا، کتاب حق پناهندگی از نظر شریعت اسلام و حقوق بین الملل(کتابسرا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.