عدالت ترمیمی

مولف:
حسین غلامی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
عدالت ترمیمی عنوان کتابی است از حسین غلامی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اجرای عدالت کیفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین غلامی، کتاب‌های ازدحام در زندان ها(میزان)، اصل حداقل بودن حقوق جزا(میزان)، ترس از جرم(میزان)، علوم جنایی تطبیقی در پرتو همکاری های بین المللی(میزان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.