بانکداری الکترونیکی

مولف:
علیرضا جهانی (نویسنده)

ناشر:
ادیبان روز

درباره کتاب:
بانکداری الکترونیکی عنوان کتابی است از علیرضا جهانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات ادیبان روز در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بانکداری اینترنتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا جهانی، کتاب‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات(ادیبان روز)، سیستم های اطلاعات مدیریت(ادیبان روز)، مبانی زنجیره تامین(ادیبان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.