تاریخ زبان شناسی (بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب)

گروه مولفان:
پیتر ا. ام. سورن (نویسنده) | علی محمد حق شناس (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ زبان شناسی (بخشی از کتاب زبان شناسی در غرب) عنوان کتابی است از پیتر ا. ام. سورن با ترجمه‌ی علی محمد حق شناس که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان شناسی است. از پیتر ا. ام. سورن، کتاب مکاتب زبان شناسی نوین در غرب(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,000 تومــان
موضوعات کتاب
زبان شناسی -- تاریخ