گزیده متون تفسیری فارسی (با تاکید بر کشف الاسرار و روض الجنان)

گروه مولفان:
محمد مهدی رکنی یزدی (نویسنده) | احمد بن محمد میبدی (نویسنده) | حسین بن علی ابوالفتوح رازی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
گزیده متون تفسیری فارسی (با تاکید بر کشف الاسرار و روض الجنان) عنوان کتابی است از احمد بن محمد میبدی که توسط انتشارات سمت در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تفاسیر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد بن محمد میبدی، کتاب‌های فرهنگ اسرار و اشارات عرفانی در کشف الاسرار(زوار)، تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید(اقبال)، نگاه خداجو(حقیقت)، نواخوان بزم صاحبدلان(جامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.