قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه (Regles de la correspondance francaise)

مولف:
مهری بهرام بیگی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه (Regles de la correspondance francaise) عنوان کتابی است از مهری بهرام بیگی که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نامه نگاری فرانسه است. از مهری بهرام بیگی، کتاب خواندن متون علوم انسانی و اجتماعی(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.