تاریخ ادبیات فرانسه قرن17و18 (Histoire de la litterature francaise XVIIe et XVIIIe siecles)

گروه مولفان:
رویا لطافتی (نویسنده) | بیتا معظمی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات فرانسه قرن17و18 (Histoire de la litterature francaise XVIIe et XVIIIe siecles) عنوان کتابی است از رویا لطافتی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا لطافتی، کتاب‌های نگارش به زبان فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن بیستم(سمت)، نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.