نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه) (Les theories de la traduction)

گروه مولفان:
رویا لطافتی (نویسنده) | ارشنگ صرافان (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه) (Les theories de la traduction) عنوان کتابی است از رویا لطافتی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا لطافتی، کتاب‌های نگارش به زبان فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن بیستم(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان