تاریخ ادبیات فرانسه: قرن بیستم (La litterature francaise XXe siecle)

گروه مولفان:
رویا لطافتی (نویسنده) | بیتا معظمی فراهانی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات فرانسه: قرن بیستم (La litterature francaise XXe siecle) عنوان کتابی است از رویا لطافتی که توسط انتشارات سمت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا لطافتی، کتاب‌های نگارش به زبان فرانسه(سمت)، تاریخ ادبیات فرانسه: قرن نوزدهم(سمت)، نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.