سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی

گروه مولفان:
سید جواد طباطبایی (نویسنده) | ژان آنتوان دوسرسو (نویسنده)

ناشر:
مینوی خرد

درباره کتاب:
سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی عنوان کتابی است از ژان آنتوان دوسرسو که در 108 صفحه و توسط انتشارات مینوی خرد در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان آنتوان دوسرسو، کتاب‌های سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی(نگاه معاصر)، علل سقوط شاه سلطان حسین(کتابسرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.