بر زورق نور (مقالاتی چند درموضوعات حدیثی)

مولف:
شادی نفیسی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
بر زورق نور (مقالاتی چند درموضوعات حدیثی) عنوان کتابی است از شادی نفیسی که در 271 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. از شادی نفیسی، کتاب درایة الحدیث(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,500 تومــان