ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 516 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.