پیمایش علم و جامعه (تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی)

مولف:
سید محمد امین قانعی راد (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
پیمایش علم و جامعه (تجربیات جهانی و اجرای نسخه ایرانی) عنوان کتابی است از سید محمد امین قانعی راد که در 702 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد امین قانعی راد، کتاب‌های اعتدال(تیسا)، جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران(علم)، هابرماس و روشنفکران ایرانی(طرح نقد)، تحلیل کیفی داده با ATLAS. Ti(دانشگاهی کیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.