شبکه سیاستی علم و فناوری (نظریه ها، تجربیات و مدل مفهومی)

مولف:
سید محمد امین قانعی راد (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
شبکه سیاستی علم و فناوری (نظریه ها، تجربیات و مدل مفهومی) عنوان کتابی است از سید محمد امین قانعی راد که در 326 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمد امین قانعی راد، کتاب‌های اعتدال(تیسا)، جامعه شناسی کنشگران علمی در ایران(علم)، هابرماس و روشنفکران ایرانی(طرح نقد)، تحلیل کیفی داده با ATLAS. Ti(دانشگاهی کیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.