واژه شناسی موضوعی (فرانسه) (Lexicologie thematique)

مولف:
ناهید جلیلی مرند (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
واژه شناسی موضوعی (فرانسه) (Lexicologie thematique) عنوان کتابی است از ناهید جلیلی مرند که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ناهید جلیلی مرند، کتاب‌های وای اگر پرنده ای را بیازاری(نور و نار)، امثال و تعبیرات موضوعی (به زبان فرانسه)(سمت)، Iran Soleil de I’Antiquite(مولف کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.