خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه (Lecture et traduction de textes journalistiques)

مولف:
افضل وثوقی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه (Lecture et traduction de textes journalistiques) عنوان کتابی است از افضل وثوقی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روزنامه نگاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از افضل وثوقی، کتاب‌های تئاتر و اضطراب بشر(شرکت نشر قطره)، رقص زندگی(چراغ دیده)، Un prophete passa par chez nous(صابرین)، دیوان حافظ(کلهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.