مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی (دیدگاهها و روشها)

مولف:
محمود جمعه پور (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی (دیدگاهها و روشها) عنوان کتابی است از محمود جمعه پور که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عمران روستایی است. از محمود جمعه پور، کتاب برنامه ریزی محیطی و پایداری شهری و منطقه ای(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.