فلسفه تعلیم و تربیت -جلد 1 [درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی/1]

مولف:
علیمحمد کاردان (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
فلسفه تعلیم و تربیت -جلد1 [درآمدی بر تعلیم و تربیت اسلامی/1] عنوان کتابی است از علیمحمد کاردان که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیمحمد کاردان، کتاب‌های روان شناسی اجتماعی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر علی محمد کاردان(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، روان شناسی اجتماعی(فردوس)، قواعد روش جامعه شناسی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.