جنگ و صلح (بررسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر)

مولف:
سید علیرضا ازغندی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
جنگ و صلح (بررسی مسائل نظامی و استراتژیک معاصر) عنوان کتابی است از سید علیرضا ازغندی که توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب راهبرد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید علیرضا ازغندی، کتاب‌های چارچوب ها و جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(قومس)، اندیشه های سیاسی سعدی(قومس)، روابط خارجی ایران(قومس)، ارتش و سیاست(قومس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان
موضوعات کتاب
راهبرد
دفاع ملی