بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی

گروه مولفان:
دان مک لارن (نویسنده) | جیمز مورتون (نویسنده) | عباسعلی گائینی (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
بیوشیمی ورزشی و سوخت و ساز فعالیت ورزشی عنوان کتابی است از دان مک لارن با ترجمه‌ی عباسعلی گائینی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Biochemistry for sport and exercise metabolism، 2012.. موضوع اصلی این کتاب حرکت بدن انسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دان مک لارن، کتاب‌های فیزیولوژی فعالیت بدنی و ورزش(انتشارات حتمی)، بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(انتشارات حتمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.