فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر

مولف:
حمید شهریاری (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
فلسفه اخلاق در تفکر غرب از دیدگاه السدیر مک اینتایر عنوان کتابی است با ترجمه حمید شهریاری که توسط انتشارات سمت در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.