تحریر المکاسب -جلد 1

گروه مولفان:
محمدرضا آیتی (نویسنده) | مرتضی بن محمدامین انصاری (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تحریر المکاسب -جلد1 عنوان کتابی است از مرتضی بن محمدامین انصاری که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معاملات (فقه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی بن محمدامین انصاری، کتاب‌های ترجمه و شرح المکاسب(بوستان کتاب قم)، تحریر المکاسب(سمت)، مغولان و حکومت ایلخانی در ایران(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
معاملات (فقه)