درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین)

مولف:
شادی نفیسی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
درایة الحدیث (بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین) عنوان کتابی است از شادی نفیسی که توسط انتشارات سمت در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حدیث است. از شادی نفیسی، کتاب بر زورق نور(علم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.