نهضت های مدیریتی در بخش دولتی -جلد 2 (گذشته، حال و آینده)

مولف:
حسن دانایی فرد (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
نهضت های مدیریتی در بخش دولتی -جلد2 (گذشته، حال و آینده) عنوان کتابی است از حسن دانایی فرد که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن دانایی فرد، کتاب‌های درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مباحث مدیریت دولتی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، چالشهای مدیریت دولتی در ایران(سمت)، روش شناسی کیو(صفار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان