مجسمه سازی (برگرفته از صنایع دستی)[تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی]

مولف:
زهرا موسوی خامنه (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
مجسمه سازی (برگرفته از صنایع دستی) [تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی] عنوان کتابی است از زهرا موسوی خامنه که توسط انتشارات سمت در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پیکرتراشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.