تحلیل آماری به کمک SPSS

گروه مولفان:
عادل فاطمی (نویسنده) | قاصدک یزدان پرست (نویسنده)

ناشر:
ترمه

درباره کتاب:
تحلیل آماری به کمک SPSS عنوان کتابی است از عادل فاطمی که در 296 صفحه و توسط انتشارات ترمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اس. پی. اس. اس تحت ویندوز است. از عادل فاطمی، کتاب برازش مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل(ترمه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.