منتهی الافکار فی ابانه الاسرار (منطق تحریرهای یکم و دوم)

گروه مولفان:
مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری (نویسنده) | هاشم قربانی (مصحح) | مهدی عظیمی (مقدمه نویس)

ناشر:
حکمت سینا

درباره کتاب:
منتهی الافکار فی ابانه الاسرار (منطق تحریرهای یکم و دوم) عنوان کتابی است از مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری که در 287 صفحه و توسط انتشارات حکمت سینا در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق است. از مفضل بن عمر اثیرالدین ابهری، کتاب حاشیه الچوری علی الفناری(کردستان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.